Rockport Technologies
商品目錄

Rockport Technologies

排列方式: 直列式 / 棋盤式
顯示數量:
排序方式:
Rockport Mira Grand II
八成新   每聲道有2個10"低音單體、2個5.25"碳纖中音單體..
NT$698,000
[已售出] Rockport Mira II
九成新   含 原廠箱   本商品為代購商品,無現貨, ..
NT$353,000
Rockport Mira II
九成新   含 原廠箱   本商品為代購商品,無現貨, ..
NT$345,000

Powered By OpenCart
聲域音響有限公司, 專業全新或二手音響進口 © 2017, 二手音響